Egzamin Ósmoklasisty 2020 – sukcesy naszych uczniów i nauczycieli

Egzamin ósmoklasisty 2020 – sukces uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pobiednej, – pierwszy wynik z języka polskiego i drugi z matematyki, wśród wszystkich 16 szkół w powiecie.

Egzaminy zewnętrzne nigdy w pełni nie oddają wkładu pracy uczniów i nauczycieli w osiągane wyniki. Jednak fakt, że nasza szkoła już drugi rok z rzędu odnosi sukces z języka polskiego nie jest z pewnością przypadkiem. W ubiegłym roku wynik z języka polskiego był trzecim wynikiem w powiecie, wśród 16 szkół podstawowych. Tym razem Szkoła Podstawowa w Pobiednej osiągnęła pierwszy – najlepszy wynik w powiecie – 66,7%, przy średniej powiatu 55,6% i średniej dolnośląskiej 58,8. Matematyka, jest na drugim miejscu z wynikiem 49%, przy średniej w powiecie 40,8 i w województwie dolnośląskim 44,5. Przed nami, z najlepszym wynikiem z matematyki, jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu. Język niemiecki ze średnim wynikiem 43,1, jest nieco ponad średnią powiatu lubańskiego – 42,8%. Nie udało się jednak utrzymać wysokiej średniej ubiegłorocznego wyniku z języka angielskiego – 75%, w tym roku było to tylko 46%. Ogólnie jednak wyniki ogromnie nas cieszą. Trzymamy kciuki za naszych ubiegłorocznych Ósmoklasistów, mamy nadzieję, że udany egzamin po klasie ósmej, to skromny początek ich wspaniałych sukcesów!

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

1 września spotykamy się z naszymi uczniami w szkole po raz pierwszy w tym roku szkolnym. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów na spotkania w klasach z wychowawcami. Uczniów klasy I jako jedynych zapraszamy w towarzystwie rodziców, z zachowaniem zasady 1 dziecko – 1 rodzic, do sali nr 1.

Wychowawcy przekażą dzieciom niezbędne informacje o organizacji pracy. Szkolne procedury zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej – prosimy śledzić pojawiające się informacje.

Harmonogram spotkań w klasach:

Godzina 9.00 klasa I – wejście głównymi drzwiami, sala nr 1

Godzina 9.00 klasa V – wejście od strony parkingu, sala nr 2

Godzina 9.10 klasa II – wejście głównymi drzwiami, sala nr 6

Godzina 9.10 klasa VI – wejście od strony parkingu, sala nr 8

Godzina 9.20 klasa  III – wejście głównymi drzwiami, sala nr 4

Godzina 9.20 klasa VIII – wejście od strony parkingu, sala nr 7

Godzin 9.30 klasa IV – wejście głównym wejściem, sala nr 9

Godzina 9.40 klasa VII – wejście od strony parkingu, sala nr 1

Przewóz w dniu 01.09.2020

Wolimierz spod krzyża o godz. 8:40
spod sklepu ok. godz. 8:42
spod Husky Farm ok. godz. 8:44
Pobiedna ul. Hetmańska ok. godz. 8:46
ul. Nowomiejska ok. godz. 8:48

Powrót ok. godz. 10:00 spod szkoły

POWRÓT DZIECI DO SZKOŁY OD 1 WRZEŚNIA 2020

Szanowni Państwo,

Od 1 września 2020 r. uczniowie powracają do szkół. Obecna organizacja pracy podlega jednak szeregu wytycznym, które placówka oświatowa jest zobowiązana przestrzegać. Z uwagi na trwająca pandemię prosimy, by pozostawali Państwo z nami w kontakcie. W trosce o dobro i zdrowie naszych uczniów i pracowników informujemy o wprowadzeniu procedury, z której treścią należy się zapoznać za pośrednictwem strony internetowej naszej placówki.

Zapewniamy, że cały zespół naszej szkoły dołoży wszelkich starań, aby w tej wyjątkowej sytuacji dzieci jak najmniej odczuły skutki wszystkich obostrzeń. Do zapewnienia im  poczucia bezpieczeństwa i spokoju niezbędna jest jednak ścisła współpraca rodziców ze szkołą oraz poważne potraktowanie wytycznych. Liczymy na wzajemne zaufanie i niezakłócony kontakt. Prosimy w szczególności o skrupulatne obserwowanie stanu samopoczucia dzieci i w zbliżającym się okresie jesiennym, pozostawianie dzieci uskarżających się na objawy rozpoczynających się infekcji w domach.

Dla ułatwienia udostępniamy Państwu najważniejsze informacje:

 • Rodzice i pracownicy Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pobiednej są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania procedury bezpieczeństwa w związku z występowaniem COVID – 19 oraz do obowiązujących zasad ustalonego reżimu sanitarnego.
 • Przy wejściu do budynku należy bezwzględnie zdezynfekować ręce. W szkole obowiązuje konieczność noszenia maseczek przez osoby dorosłe wchodzące na teren szkoły – rodzice uczniów klasy I, zgodnie z zasadą 1 rodzic z 1 dzieckiem, rodzice umówieni na spotkanie oraz uczniowie przebywający w miejscach wspólnych uniemożliwiających zachowanie dystansu (np. wyjście na przerwę)
 • Rodzice są zobowiązani do przekazania aktualnych numerów telefonu, bądź kontaktu zapewniającego szybkie przekazanie informacji. Niezbędnym jest aby szkoła dysponowała aktualną listą osób upoważnionych do odbioru dziecka.
 • Do szkoły może być przyprowadzane wyłącznie zdrowe dziecko, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Do szkoły nie może uczęszczać dziecko, którego członkowie rodziny pozostają na kwarantannie lub w izolacji. Oznacza to, że np. w przypadku zachorowania jednego dziecka, pozostałe dzieci muszą pozostać w domu;
 • Dziecko może być odprowadzane/przyprowadzane do szkoły wyłącznie przez osobę zdrową. Odprowadzanie i odbiór dzieci odbywa się za pośrednictwem pracownika szkoły.
 • W uzasadnionych przypadkach przed wejściem dziecka do szkoły oraz w przypadku zaistnienia takiej potrzeby w ciągu dnia, będzie dokonywany pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym.
 • Rodzice dziecka wykazującego objawy infekcji – podwyższona temperatura, kaszel, katar, osłabienie (bez względu na etiologię) będą zobowiązani do szybkiego odebrania dziecka z placówki.
 • Jeżeli w domu, dziecko nie czuje się najlepiej, ma katar, kaszel lub jakiekolwiek objawy infekcji – prosimy o kontakt z wychowawcą. W przypadku wystąpienia wieczorem początkowych objawów infekcji (ból głowy, brzucha, złe samopoczucie, apatia) należy dziecko pozostawić w domu na obserwacji.
 • W przypadku zachorowania dziecka/ wystąpienia objawów choroby zakaźnej typu gorączka, kaszel etc. dziecko powinno powrócić do szkoły dopiero w momencie pełnego powrotu do zdrowia, minimum 7 dni od dnia stwierdzenia objawów chorobowych. Wcześniejszy powrót do szkoły możliwy jest jedynie po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego pełny powrót do zdrowia dziecka.
 • W szkole obowiązuje ograniczenie przebywania osób trzecich do niezbędnego minimum – na teren szkoły zapraszamy wyłącznie rodziców uczniów klas pierwszych, z zachowaniem dystansu od innych osób minimum 1,5 m.

 

Powrót dzieci do przedszkola od 1 września 2020

Szanowni Państwo,

Od 1 września 2020 r. przedszkole w pełnym wymiarze oferuje Państwu opiekę i zajęcia dla dzieci przyjętych przez placówkę. Obecna organizacja pracy podlega jednak szeregu wytycznym, które przedszkole jest zobowiązane przestrzegać. Z uwagi na trwająca pandemię prosimy, by pozostawali Państwo z nami w kontakcie. W trosce o dobro i zdrowie naszych podopiecznych i pracowników informujemy o wprowadzeniu procedury, z której treścią należy się zapoznać za pośrednictwem strony internetowej naszej placówki.

Dla zapewnienia dzieciom atmosfery bezpieczeństwa i spokoju w naszej placówce prosimy o potraktowanie wytycznych poważnie oraz umożliwienie podejmowania z Państwem szybkiego kontaktu.

Dla ułatwienia udostępniamy Państwu najważniejsze informacje:

 • Rodzice i pracownicy Przedszkola Gminnego w Pobiednej są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania procedury bezpieczeństwa w związku z występowaniem COVID – 19 oraz do obowiązujących zasad ustalonego reżimu sanitarnego. Wejście do budynku wyłącznie z zakrytymi maseczką ustami i nosem. Dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe są obowiązkowe.

 

 • Rodzice są zobowiązani do przekazania aktualnych numerów telefonu, bądź kontaktu zapewniającego szybkie przekazanie informacji. Niezbędnym jest aby przedszkole dysponowało aktualną listą osób upoważnionych do odbioru dziecka.

 

 • Do przedszkola może być przyprowadzane wyłącznie zdrowe dziecko, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Do przedszkola nie może uczęszczać dziecko, którego członkowie rodziny pozostają na kwarantannie lub w izolacji. Oznacza to, że np. w przypadku zachorowania jednego dziecka, pozostałe dzieci muszą pozostać w domu;

 

 • Dziecko może być odprowadzane/przyprowadzane wyłącznie przez osobę zdrową.

 

 • Dziecko powinno być przyprowadzane tylko przez jednego opiekuna bez innych osób towarzyszących; dziecko w pierwszym holu przedszkola odbierane jest przez pracownika przedszkola i zaprowadzane do szatni, a stamtąd do sali. Rodzice dzieci przyjętych po raz pierwszy mogą wejść z dzieckiem do szatni, zachowując odległość minimum 1,5 m od innych osób. Obowiązuje zakaz wchodzenia do sal przedszkolnych. Kontakt z wychowawcą odbywać się będzie w formie e-mailowej lub telefonicznej.

 

 • Przed wejściem dziecka do sali przedszkolnej oraz w przypadku zaistnienia takiej potrzeby w ciągu dnia, będzie dokonywany pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym.

 

 • Dziecko wykazujące objawy infekcji – podwyższona temperatura, kaszel, katar, osłabienie (bez względu na etiologię) wykluczają dziecko z możliwości przebywania w przedszkolu. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów, poinformowany rodzic winien dziecko niezwłocznie odebrać  z placówki.

 

 • Jeżeli w domu, dziecko nie czuje się najlepiej, ma katar, kaszel lub jakiekolwiek objawy infekcji – prosimy o kontakt z wychowawcą. W przypadku wystąpienia wieczorem początkowych objawów infekcji (ból głowy, brzucha, złe samopoczucie, apatia) należy dziecko pozostawić w domu na obserwacji.

 

 • W przypadku zachorowania dziecka/ wystąpienia objawów choroby zakaźnej typu gorączka, kaszel etc. dziecko powinno powrócić do przedszkola dopiero w momencie pełnego powrotu do zdrowia, minimum 7 dni od dnia stwierdzenia objawów chorobowych. Wcześniejszy powrót do przedszkola możliwy jest jedynie po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego pełny powrót do zdrowia dziecka.

 

 • W przedszkolu obowiązuje ograniczenie przebywania osób trzecich do niezbędnego minimum

 

 

 • Obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek z domu do Przedszkola.

 

Wyprawka Pierwszoklasisty

Szanowni Państwo,

już za chwilę Wasze dziecko rozpocznie ważny etap swojego życia – rozpocznie naukę w szkole. Dziękujemy Państwu za zaufanie i powierzenie nam swoich pociech. Ogromnie się cieszymy, że od września zostaną uczniami Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pobiednej.

Zdając sobie sprawę jak wielkim wyzwaniem jest przygotowanie Pierwszaka do szkoły zamieszczamy poniżej „ Wyprawkę ucznia klasy I ”.

Pamiętajcie Państwo, że rozpoczęcie nauki w szkole to wielkie przeżycie, przede wszystkim dla dzieci. Podejmujcie decyzje „ zakupowe ” wspólnie z dzieckiem, niech zeszyty będą z ulubionym bohaterem, a inne przedmioty kolorowe i wesołe zgodnie z gustem dziecka.

U schyłku wakacji życzymy jeszcze pięknej pogody oraz nabrania sił przed wyzwaniami jakie przyniesie rok szkolny 2020 / 2021.

Z pozdrowieniami

wychowawca klasy I Małgorzata Gruszka

oraz Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pobiednej Dorota Siepak

Wyprawka pierwszoklasisty

Wyprawka pierwszoklasisty w roku szkolnym 2020 /2021

– Tornister,

Przybory, które dziecko będzie nosiło w tornistrze:

– piórnik wyposażony w niezbędne przybory (2 miękkie ołówki, gumka do mazania, temperówka, kredki ołówkowe grube, flamastry, linijka 20 cm, nożyczki z zaokrąglonymi końcami, klej , pióro – / w drugim semestrze /),

– 1 zeszyt 16-kartkowy w wąską linię ( linie czerwone i niebieskie ),

– 1 zeszyt 16-kartkowy w kratkę,

– 1 zeszyt 32- kartkowy w kratkę (zeszyt korespondencji z rodzicami),

– okładki na zeszyty, ćwiczenia i podręczniki,

 

Przybory, które dziecko będzie przechowywało w swojej szufladzie w klasie:

–  2 papierowe teczki z gumką na prace kontrolne i plastyczne,

– blok rysunkowy biały i kolorowy , format A-4

– blok techniczny biały i kolorowy, format A-4

– papier kolorowy / wycinanka /,

— klej w sztyfcie oraz MAGIG,

– 2 pędzle: cienki i gruby,

– farby plakatowe 12 kolorów,

– plastikowy kubek do wody ( malowanie ),

– plastelina 12 kolorów,

– kredki pastele olejne 12 kolorów,

– kolorowe długopisy,

– koperty białe 10 sztuk,

– patyczki do liczenia oraz liczydło,

– worek na strój gimnastyczny,

-strój gimnastyczny:  T-shirt / biały/, krótkie spodenki / granatowe lub czarne /, obuwie sportowe.

Wszystkie rzeczy powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka.

 

W szkole obowiązuje  strój galowy: biała bluzka, ciemna spódniczka (dziewczynki), biała koszula, ciemne spodnie (chłopcy) oraz obuwie zmienne .

Uwaga Ósmoklasiści!!!

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021- aktualizacja

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br.–termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły.
 • od 31 lipca –do 4 sierpnia br.– termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków
  o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br.będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji,a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br.– o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br.– o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą19 sierpnia 2020 r.

 

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Wiadomości przyrodnicze:

http://www.scholaris.pl/resources/run/id/102327

https://www.youtube.com/watch?v=q9Uixqa6AO8

Aktywność plastyczna:

https://www.youtube.com/watch?v=8HNUU7hvjxQ

https://www.youtube.com/watch?v=KNgDitm-oEE

Filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo

Aktywność ruchowa:

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg

https://www.youtube.com/watch?v=l78D-0TKWBM

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs