Dzień Babci i Dziadka.

Dziś i jutro kolejne święto naszych ukochanych Babć i Dziadków. W tym roku niestety nie mogliśmy ich zaprosić do wspólnego świętowania w przedszkolu. Przesyłamy zatem wszystkim Babciom i Dziadkom muzyczną niespodziankę, do której dołączamy serdecznie życzenia zdrówka, radości, miłości i młodości w sercu. Przedszkolaki poza piosenką przygotowały również laurki oraz serduszkowe zawieszki, które przekazać mają Babciom i Dziadkom. Niechaj żyją nam sto lat!

 

Organizacja pracy szkoły od 18 stycznia 2021

Drodzy Rodzice, drodzy Uczniowie,

przed nami praca w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021. Po 4 tygodniach odpoczynku wracamy 18 stycznia do wytężonej pracy. Życzymy aby kolejne tygodnie były okresem wzmożonego zapału i zaangażowania, które przyniosą wspaniałe efekty!

Zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, od 18 stycznia do szkoły wracają uczniowie klas I-III, natomiast klasy IV-VIII pozostają w trybie nauki zdalnej – zmienią się jednak godziny zajęć, lekcje będą trwały 45 minut, uwzględniając w organizacji zajęć czas pracy ucznia bez ekranu komputera.

KLASY I-III  – ZAJĘCIA STACJONARNE

Uczniowie klas I-III przychodzą do szkoły w wyznaczonych godzinach i wchodzą do budynku ustalonym wejściem:

KLASA I – GODZ. 7.45 WEJŚCIE GŁÓWNE

KLASA II  – GODZ. 7.50 WEJŚCIE OD PODWÓRKA

KLASA III – GODZ. 7.55 WEJŚCIE GŁÓWNE

 • ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE ODBYWAJĄ SIĘ WEDŁUG PLANU LEKCJI,
 • ZAJĘCIA DODATKOWE ODBYWAJĄ SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH OGRANICZEŃ– SZCZEGÓŁY U WYCHOWAWCÓW
 • SZKOŁA ZAPEWNIA OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ WYŁĄCZNIE DLA UCZNIÓW RODZICÓW PRACUJĄCYCH (wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu)

KLASY IV-VIII ZAJĘCIA ONLINE NA PLATFORMIE DOCUMASTER

Link do strony logowania: https://ca2.documaster.pl/

Każdy uczeń korzysta ze swojego indywidualnego loginu i hasła.

Zajęcia obowiązkowe odbywają się zgodnie z planem. Lekcja trwa 45 minut.  Każdy uczeń jest zobowiązany punktualnie wejść na spotkanie online w godzinie rozpoczęcia zajęć (listę proszę wydrukować/przepisać i zawiesić w widocznym miejscu koło komputera), tj.:

Lekcja 1         8.00 – 8.45

Lekcja 2         8.50 – 9.35

Lekcja 3         9.45 – 10.30

Lekcja 4         10.40 – 11.25

Lekcja 5         11.35 – 12.20

Lekcja 6         12.45 – 13.30

Lekcja 7         13.40 – 14.25

Lekcja 8         14.30 – 15.15

 

Każdy uczeń jest zobowiązany do postępowania zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez poszczególnych nauczycieli

Zajęcia dodatkowe, poza ustalonymi do realizacji w formie spotkania online, realizowane są w ustalonych wcześniej formach (przesyłane materiały).

 

Zasady organizacji zajęć online

1.Na zajęciach online sprawdzana jest obecność, na początku zajęć uczniowie mają włączone kamery, ustawiamy kamerę tak, żeby nie obejmowała zbyt dużej przestrzeni.

 1. Podczas lekcji on-line mikrofony są wyciszone, uczeń może zabrać głos wyłącznie na wskazanie nauczyciela lub podczas wyznaczonego przez nauczyciela czasu na zadawanie pytań. Aby zabrać głos uczeń korzysta z ikony „podnieś/opuść rękę”.
 2. W celu weryfikacji uczestnictwa w lekcji on-line, uczeń identyfikuje się przy pomocy loginu i hasła przyporządkowanego każdemu uczniowi. Zabrania się zmiany danych – każdy uczeń jest zobowiązany do korzystania z własnego konta, imienia i nazwiska.
 3. Jeżeli podczas lekcji on-line wystąpią problemy techniczne po stronie nauczyciela treść lekcji nauczyciel prześle uczniom na folder klasy lub na maile, jeżeli po stronie ucznia wystąpią problemy techniczne np. z nawiązaniem połączenia, obowiązkiem ucznia będzie jak najszybsze poinformowanie nauczyciela o problemach za pomocą poczty e – mail. W folderach przedmiotowych, znajdują się niezbędne informacje odnoszące się do treści zajęć.
 4. Podczas zajęć, dozwoloną formą komunikacji jest platforma documaster campus oraz narzędzia wskazane przez nauczyciela.
 5. W lekcji może uczestniczyć jedynie uczeń danej klasy, nie dopuszcza się uczestnictwa lub przysłuchiwania się zajęciom innych osób.
 6. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania lekcji lub jej fragmentów, utrwalania wizerunków osób, w niej uczestniczących.
 7. Do kontaktu z nauczycielem służy adres e-mail danego nauczyciela.
 8. Zadania domowe uczeń przesyła na podany adres e-mail. Każda wiadomość (e-mail) powinna zawierać następujące dane w tytule: imię i nazwisko ucznia, klasa, data ( z zachowaniem terminu wyznaczonego przez nauczyciela!). Nauczyciel może poprosić wyrywkowo uczniów o przesłanie zadania domowego.
 1. Pozostałe zasady będą ustalane z uczniami podczas zajęć w zależności od potrzeb i sytuacji.

 

Nasza przedszkolna wigilia.

Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia w naszym przedszkolu zakończyły grupowe wigilie, które odbyły się 18 grudnia. Maluszki poznały tradycje związane z wieczerzą wigilijną.

Była choinka, stół nakryty białym obrusem, a pod nim sianko.

Stół dekorowała świeca i zielone gałązki świerkowe. Był też opłatek, którym dzieci podzieliły się z kolegami, koleżankami i nauczycielką, składając sobie świąteczne życzenia.

Wieczerzę poprzedziły przygotowania świąteczne: zabawa „ Robimy porządki” i „ Pieczemy ciasto”.

Wreszcie zabłysła pierwsza gwiazdka, która błyskała i krążyła po niebie przy piosence „ Gwiazdka”.

Dzieci przywitały wigilię wesołą piosenką „ Wigilia”.

Na stole pojawiły się samodzielnie udekorowane talerze i narysowane sztućce. Były też tradycyjne potrawy wigilijne.

Na koniec, siedząc przy stole śpiewaliśmy popularne kolędy.

Świąteczny konkurs.

W piątek, 11 grudnia, rozstrzygnęliśmy konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną. Wszystkie prace były wspaniałe i wszystkie dzieci zostały nagrodzone. Mamy nadzieję, że zawieszki, które wykonały dzieci, będą ozdobą ich domów.

 

 

 

Grupa starsza w poniedziałek, 7 grudnia, udała się na poszukiwania Świętego Mikołaja – podróżowali pieszo, rowerami, a nawet pociągiem! Dzieciom w poszukiwaniach towarzyszyły dwa śnieżne bałwanki. Nie trzeba było daleko szukać, bo to sam Mikołaj odwiedził dzieci w przedszkolu, obdarowując je tradycyjną paczką pełną smakołyków i niespodzianek. Bardzo dziękujemy Mikołajowi za urocze podarunki, życzymy mu dużo zdrowia i liczymy, że pod choinką w święta znajdziemy również coś miłego.

Listopad i grudzień pełne wydarzeń.

Podczas minionych tygodni przedszkolaki ze starszej grupy poznawały, jak wyglądał świat przed milionami lat. Odbyły wyprawę do lasu jurajskiego, gdzie mogły przekonać się, jak powstał węgiel oraz udało im się spotkać dinozaury! Przedszkolaki dotykały skamielin i odcisków ukrytych w węglu. Każde dziecko zabrało do domu odcisk stopy dinozaura.

Poza podróżą w przeszłość dzieci najbardziej ucieszył pierwszy śnieg i mróz, który zamienił wodę w ogrodzie przedszkolnym w lód. Zabawy było co niemiara!
Zapoznaliśmy się także z zawodem górnika,  jego bardzo trudną pracą w kopalni i obchodziliśmy górnicze święto – Barbórkę.

Zdalne nauczanie i nowy termin ferii zimowych

Lekcje online do 18 grudnia 2020 r

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Premiera RP, zdalne nauczanie, trwa do przerwy świątecznej. W przypadku naszej szkoły, zajęcia online będą organizowane do piątku 18.12.2020 r. Dni 21 i 22 grudnia, są wybranymi jako wolne od zajęć dydaktycznych, następnie 23.12.20 r. rozpoczynają się ferie świąteczne, które trwają do niedzieli 3 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe rozpoczynają się według nowych ustaleń 4 stycznia 2021 r. i trwają tradycyjnie 2 tygodnie do 17 stycznia 2021. 18.01.2021 wracamy do zajęć.

Co z tym czasem?

Drodzy rodzice, proponujemy aby przerwa w nauce, mimo ograniczeń, wypełniona była aktywnością na świeżym powietrzu. Polecamy przygotowanie wspólnie z dziećmi harmonogramu wolnych dni, w którym znalazłoby się miejsce na obowiązki domowe, gry planszowe, rozwój zainteresowań, aktywność, książkę, zaplanowany film lub program w telewizji. Klasie ósmej polecamy powtórki do egzaminu… 🙂 Wszystkim, życzymy pozytywnego nastawienia i dobrze wykorzystanego czasu przerwy!

 

 

materiał zdjęciowy, pochodzi ze źródła:

https://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/310239901-Zdalne-nauczanie—rozporzadzenie-opublikowane-w-Dzienniku-Ustaw.html