Harmonogram zajęć w ramach projektu Nowoczesna Edukacj@

Rok szkolny 2019/2020

styczeń – czerwiec 2020

1. Młody technik w nowoczesnym wydaniu – mgr Katarzyna Kotlarek

piątek 13.40 – 15.10

2. Młodzi eksperymentatorzy. Chemia – mgr Gabriela Kołodziejczyk

poniedziałek 13.40 – 15.55

3. Zajęcia z psychologiem – mgr Paweł Polakiewicz

poniedziałek 13.40 – 15.10

Projekt realizowany na podstawie umowy nr RPDS.10.02.01-02-0035/18-00 z dnia 24.10.2018 r.  o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego