Listopad w przedszkolnej grupie starszej!

W minionych tygodniach przedszkolaki z grupy starszej obserwowały zmieniającą się jesienią przyrodę. Nasza sala jest pełna jesiennych skarbów – listków, gałązek, owoców jarzębiny, kasztanów i kolorowych dekoracji wykonanych przez dzieci. Drzewo, które obserwujemy przez ten rok szkolny, nie jest już tak zielone, jak we wrześniu – załączamy zdjęcie, abyście sami mogli się przekonać.

Poza roślinnością obserwowaliśmy także przygotowujące się do zimy zwierzęta, m.in. wiewiórki, które są częstymi gośćmi w naszym przedszkolnym ogrodzie. Przygotowaliśmy w zacisznym miejscu kopiec z liści, w którym mamy nadzieję zamieszka jakiś jeż.

Rozmawialiśmy także o naszych rodzinach, domach rodzinnych, prawach i obowiązkach. Tak, tak, my, dzieci, mamy wiele praw – nasze ulubione to prawo do bycia kochanym, prawo do zabawy, do bycia z rodziną oraz prawo do nauki i radości.