ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK

SZANOWNI RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW

JAK JUŻ WIADOMO, PRZEDSZKOLE DO ŚWIĄT WIELKANOCNYCH POZOSTAJE ZAMKNIĘTE.

W TYM TRUDNYM CZASIE, CHCIELIBYŚMY MÓC PAŃSTWA WSPIERAĆ. NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ BĘDZIEMY ZAMIESZCZAĆ CIEKAWE MATERIAŁY, ZAWIERAJĄCE POMYSŁY NA PRACĘ I ZABAWĘ Z DZIEĆMI ( PRZEDE WSZYSTKIM ZABAWĘ – TA ROZWIJA DZIECI NAJBARDZIEJ!)

GRUPA STARSZA OTRZYMAŁA OD WYCHOWAWCY DOKŁADNE WSKAZÓWKI I MATERIAŁY. DZIECI BĘDĄ MOGŁY BEZ TRUDU, POD OPIEKĄ RODZICÓW REALIZOWAĆ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z WYCHOWAWCAMI, NAUCZYCIELE CHĘTNIE BĘDĄ SŁUŻYĆ RADĄ I WSPARCIEM.

ŻYCZĘ WSZYSTKIM DUŻO ZDROWIA, SPOKOJU I CIERPLIWOŚCI.

WYKORZYSTAJMY TEN CZAS NA KREATYWNE ZAJĘCIA I UMACNIANIE WIĘZI Z NASZYMI DZIEĆMI.

Dyrektor

Jadwiga Dorota Siepak

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK

SZANOWNI PAŃSTWO,

W ZWIĄZKU Z  OBOWIĄZUJĄCYM OD 25 MARCA 2020 R. ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ, INFORMUJEMY O SPOSOBACH ORGANIZACJI ZAJĘĆ W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID – 19.

USTALENIA JAKIE ZOSTAŁY POWZIĘTE, MAJĄ NA CELU UMOŻLIWIENIE NASZYM UCZNIOM REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. OKRES CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH TO CZAS PODEJMOWANIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY NAUCZYCIELAMI A RODZICAMI, DO KTÓREJ SERDECZNIE ZACHĘCAMY. PONIŻEJ NIEZBĘDNE INFORMACJE REGULUJĄCE PRACĘ ZDALNĄ W NASZEJ SZKOLE.

  1. ADRESY MAILOWE KLASOWE – KLASOWE SKRZYNKI MAILOWE, Z KTÓRYCH UCZNIOWIE KORZYSTALI DOTYCHCZAS, PEŁNIĄ TERAZ ROLĘ DZIENNIKA. NA KLASOWEJ SKRZYNCE KAŻDEGO DNIA BĘDĄ POJAWIAŁY SIĘ JEDNOSTKI LEKCYJNE ZAPLANOWANE DLA KLASY NA DANY DZIEŃ, WRAZ Z MATERIAŁAMI OD NAUCZYCIELI. PROSIMY ABY NA KLASOWE MAILE UCZNIOWIE I RODZICE NIE WYSYŁALI INFORMACJI. NIE ZNAJDZIEMY TAM RÓWNIEŻ ŻADNYCH INFORMACJI ZWROTNYCH OD NAUCZYCIELI POZA OGÓLNIKOWYMI WSKAZÓWKAMI I MATERIAŁAMI DO LEKCJI. PROSIMY RÓWNIEŻ NIE KORZYSTAĆ Z TYCH ADRESÓW DO WYSYŁANIA WIADOMOŚCI NAUCZYCIELOM. ABY UŁATWIĆ BEZPOŚREDNI KONTAKT POMIĘDZY UCZNIAMI A NAUCZYCIELAMI KAŻDY UCZEŃ I NAUCZYCIEL MA UTWORZONY ADRES INDYWIDUALNY NA POCZCIE GMAIL.COM.
  2. ADRESY MAILOWE INDYWIDUALNE – KAŻDY Z UCZNIÓW I NAUCZYCIELI MA UTWORZONY ADRES MAILOWY, Z KTÓREGO BĘDZIE KORZYSTAŁ W CZASIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ ZDALNYCH. ADRESY UCZNIÓW SĄ UTWORZONE WEDŁUG WZORU: Przykład Jan Kowalski, klasa 5: jakowalski.pbkl5@gmail.com. PROSIMY RODZICÓW O SPRAWDZENIE, CZY KONTA ZAKŁADANE SAMODZIELNIE PRZEZ UCZNIÓW ZOSTAŁY ZAŁOŻONE WEDŁUG PODANEGO WZORU, UŁATWI TO NAM SWOBODNY KONTAKT Z KAŻDYM UCZNIEM. LISTĘ ADRESÓW MAILOWYCH NAUCZYCIELI OTRZYMALI PAŃSTWO WRAZ Z POZOSTAŁYMI MATERIAŁAMI NA KLASOWE ADRESY MAILOWE.
  3. PLATFORMY EDUKACYJNE – NASZA SZKOŁA BĘDZIE KORZYSTAŁA Z WIELU DODATKOWYCH NARZĘDZI, RODZICE I UCZNIOWIE BĘDĄ NA BIEŻĄCO INFORMOWANI O WYKORZYSTYWANYCH PLATFORMACH, STRONACH INTERNETOWYCH I MATERIAŁACH. RADA RODZICÓW NASZEJ SZKOŁY PRZYCHYLIŁA SIĘ DO NASZEJ PROŚBY, ABY SKORZYSTAĆ Z OFERTY PLATFORMY EDUNECT, KTÓRA OFERUJE SZEREG INTERESUJĄCYCH ZADAŃ DO WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW, DLA KLAS I-VIII. UCZNIOWIE, BĘDĄ MOGLI ZA POŚREDNICTWEM TEJ PLATFORMY ROZWIĄZYWAĆ ZADANIA, A NAUCZYCIELE BĘDĄ MIELI DOSTĘP DO WYNIKÓW SWOICH UCZNIÓW. LOGINY I HASŁA UCZNIÓW DO PLATFORMY EDUNECT  ZOSTANĄ PRZESŁANE RODZICOM 25.03.2020 R.
  4. OBOWIĄZUJĄCE FORMY PRACY – NAUCZANIE ZDALNE, BĘDZIE MIAŁO RÓŻNORAKI CHARAKTER, KLUCZOWYM JEST JEDNAK, BY ZDALNA PRACA ZAKŁADAŁA RÓWNOMIERNE OBCIĄŻANIE UCZNIÓW, ZRÓŻNICOWANIE ZAJĘĆ, MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNE DZIECI I MŁODZIEŻY JAK RÓWNIEŻ OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI ZAJĘĆ. OZNACZA TO, ŻE DZIECI BĘDĄ PRACOWAĆ ZARÓWNO PRZED EKRANEM KOMPUTERA JAK RÓWNIEŻ Z PODRĘCZNIKIEM I ĆWICZENIAMI. POJAWIAJĄCE SIĘ ZADANIA, BĘDĄ DO ROZWIĄZANIA ONLINE, ALE CZĘŚĆ Z NICH BĘDZIE NP. DO PRZEPISANIA DO ZESZYTU. NAUCZYCIELE BĘDĄ KORZYSTAĆ Z GRUP ZAŁOŻONYCH NA MESSENGERZE JAK RÓWNIEŻ Z NARZĘDZI GOOGLE TAKICH JAK CLASSROOM.
  5. PLAN PRACY – KAŻDEGO DNIA UCZNIOWIE/ W PRZYPADKU KLAS MŁODSZYCH RODZICE, OTRZYMAJĄ INFORMACJE NA KLASOWYCH SKRZYNKACH MAILOWYCH O ZAJĘCIACH I ZADANIACH ZAPLANOWANYCH DANEGO DNIA. PLAN ZAJĘĆ BĘDZIE ZAKŁADAŁ WARUNKI O KTÓRYCH MOWA W PUNKCIE 4.
  6. BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW W INTERNECIE I ZASADY HIGIENICZNEGO KORZYSTANIA Z KOMPUTERA – ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE ZAJĘCIA ZDALNE BĘDĄ WYMAGAŁY PRACY PRZY KOMPUTERZE, PRZYPOMINAMY O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z MONITOREM. W MATERIAŁACH ZNAJDUJĄ SIĘ INFORMACJE NA TEN TEMAT. PAMIĘTAJMY, ABY UCZNIOWIE NIE PRZEBYWALI PRZED EKRANEM BEZ PRZERWY, PRZYPOMINAJMY O WŁAŚCIWEJ POSTAWIE, ODPOCZYNEK PLANUJMY DZIECIOM BEZ UŻYCIA EKRANÓW.
  7. OCENIANIE PRACY UCZNIÓW – PLATFORMY, Z KTÓRYCH BĘDZIEMY KORZYSTAĆ ORAZ WYPRACOWANE METODY PRACY (INFORMACJA ZWROTNA, PREZENTACJA, SKAN, FOTOGRAFIA PRACY, SPOTKANIA ONLINE ), UMOŻLIWIĄ OCENIANIE POSTĘPÓW W NAUCE I POZWOLĄ NA MONITOROWANIE PRZEBIEGU NAUCZANIA. UCZNIOWIE BĘDĄ MOGLI UZYSKIWAĆ ZA SWOJE STARANIA STOPNIE I OTRZYMYWAĆ INFORMACJĘ JAK PRZEBIEGA ICH PROCES NAUKI.
  8. KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI – RODZICE I UCZNIOWIE BĘDĄ MIELI ZAGWARANTOWANĄ MOŻLIWOŚĆ PODEJMOWANIA Z NAUCZYCIELAMI KONSULTACJI. W NAJBLIŻSZYM CZASIE OTRZYMAJĄ PAŃSTWO SZKOLNY HARMONOGRAM KONSULTACJI. RODZICE I UCZNIOWIE MOGĄ KORZYSTAĆ Z PODANYCH ADRESÓW MAILOWYCH NAUCZYCIELI ORAZ POZOSTAWAĆ W KONTAKCIE Z WYCHOWAWCĄ. PROSIMY O NIEZWŁOCZNIE INFORMOWANIE WYCHOWAWCÓW O POJAWIAJĄCYCH SIĘ PROBLEMACH LUB TRUDNOŚCIACH.
  9. OBECNOŚĆ DZIECKA – PROSIMY O ZGŁASZANIE WYCHOWAWCOM PRZYPADKÓW, KIEDY DZIECKO ZE WZGLĘDU NA CHOROBĘ NIE BĘDZIE UCZESTNICZYŁO W REALIZACJI ZAJĘĆ. PAMIĘTAJMY, ŻE UCZNIOWIE SĄ ZOBOWIĄZANI, DO CODZIENNEJ PRACY Z PRZYGOTOWANYMI MATERIAŁAMI.

 

ŻYCZYMY PAŃSTWU, W TYM TRUDNYM CZASIE, SPOKOJU, ZDROWIA I CIERPLIWOŚCI.

POZOSTAJEMY W KONTAKCIE

 

DYREKTOR ZS-P W POBIEDNEJ

Jadwiga Dorota Siepak

wraz z Gronem Pedagogicznym

Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Pobiednej

 

Zapisy do szkoły i przedszkola!!!

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych – zmiany w związku z koronawirusem.

W Pobiednej nie trzeba iść do placówki.

W związku z pandemią koronawirusa zamknięto przedszkola i szkoły.

Harmonogram rekrutacji nie ulega zmianie, ale zasady rekrutacji zostają dopasowane do obecnych warunków. Czytaj dalej Zapisy do szkoły i przedszkola!!!

Koncert dolnośląskich filharmonistów.

W środę, 18 grudnia, mieliśmy okazję wysłuchać audycji umuzykalniającej p.t. „Świąteczne podróże małe i duże”. Filharmonia Dolnośląska zaprezentowała nam wiele pięknych piosenek oraz kolęd. Przedszkolaki miały okazję obejrzeć z bliska instrumenty przywiezione przez muzyków. Występ bardzo się nam podobał i czekamy na kolejną wizytę.

Tekst:M.L-D.

Konkurs na najładniejszy stroik świąteczny.

Przedszkolaki miały okazję wziąć udział w rodzinnym konkursie na najpiękniejszy stroik świąteczny. Przedszkolny korytarz ozdobiło dziewięć przepięknych stroików – jury miało ciężki orzech do zgryzienia, lecz po burzliwych dyskusjach wybrało zwycięzców. Wyniki ogłoszone zostały 20 grudnia – były dwa pierwsze miejsca, po jednym drugim i trzecim, a pozostałe dzieci dostały wyróżnienia.

Tekst:M.L-D.

Spotkanie choinkowe.

W czwartek, 19 grudnia, przedszkolaki ze starszej grupy przypomniały sobie tradycję ubierania świątecznego drzewka i zaprosiły do wspólnego dekorowania choinki swoich bliskich. Każdy przyniósł z domu piękne ozdoby, które z wielkim zaangażowaniem wieszaliśmy na naszej choince. Choć za oknem pogoda iście wiosenna, przedszkolaki odśpiewały rodzinom  „Zimową poleczkę”, z nadzieją że na Święta spadnie z nieba biały puch.

Tekst:M.L-D.