Organizacja pracy szkoły od 18 stycznia 2021

Drodzy Rodzice, drodzy Uczniowie,

przed nami praca w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021. Po 4 tygodniach odpoczynku wracamy 18 stycznia do wytężonej pracy. Życzymy aby kolejne tygodnie były okresem wzmożonego zapału i zaangażowania, które przyniosą wspaniałe efekty!

Zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, od 18 stycznia do szkoły wracają uczniowie klas I-III, natomiast klasy IV-VIII pozostają w trybie nauki zdalnej – zmienią się jednak godziny zajęć, lekcje będą trwały 45 minut, uwzględniając w organizacji zajęć czas pracy ucznia bez ekranu komputera.

KLASY I-III  – ZAJĘCIA STACJONARNE

Uczniowie klas I-III przychodzą do szkoły w wyznaczonych godzinach i wchodzą do budynku ustalonym wejściem:

KLASA I – GODZ. 7.45 WEJŚCIE GŁÓWNE

KLASA II  – GODZ. 7.50 WEJŚCIE OD PODWÓRKA

KLASA III – GODZ. 7.55 WEJŚCIE GŁÓWNE

 • ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE ODBYWAJĄ SIĘ WEDŁUG PLANU LEKCJI,
 • ZAJĘCIA DODATKOWE ODBYWAJĄ SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH OGRANICZEŃ– SZCZEGÓŁY U WYCHOWAWCÓW
 • SZKOŁA ZAPEWNIA OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ WYŁĄCZNIE DLA UCZNIÓW RODZICÓW PRACUJĄCYCH (wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu)

KLASY IV-VIII ZAJĘCIA ONLINE NA PLATFORMIE DOCUMASTER

Link do strony logowania: https://ca2.documaster.pl/

Każdy uczeń korzysta ze swojego indywidualnego loginu i hasła.

Zajęcia obowiązkowe odbywają się zgodnie z planem. Lekcja trwa 45 minut.  Każdy uczeń jest zobowiązany punktualnie wejść na spotkanie online w godzinie rozpoczęcia zajęć (listę proszę wydrukować/przepisać i zawiesić w widocznym miejscu koło komputera), tj.:

Lekcja 1         8.00 – 8.45

Lekcja 2         8.50 – 9.35

Lekcja 3         9.45 – 10.30

Lekcja 4         10.40 – 11.25

Lekcja 5         11.35 – 12.20

Lekcja 6         12.45 – 13.30

Lekcja 7         13.40 – 14.25

Lekcja 8         14.30 – 15.15

 

Każdy uczeń jest zobowiązany do postępowania zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez poszczególnych nauczycieli

Zajęcia dodatkowe, poza ustalonymi do realizacji w formie spotkania online, realizowane są w ustalonych wcześniej formach (przesyłane materiały).

 

Zasady organizacji zajęć online

1.Na zajęciach online sprawdzana jest obecność, na początku zajęć uczniowie mają włączone kamery, ustawiamy kamerę tak, żeby nie obejmowała zbyt dużej przestrzeni.

 1. Podczas lekcji on-line mikrofony są wyciszone, uczeń może zabrać głos wyłącznie na wskazanie nauczyciela lub podczas wyznaczonego przez nauczyciela czasu na zadawanie pytań. Aby zabrać głos uczeń korzysta z ikony „podnieś/opuść rękę”.
 2. W celu weryfikacji uczestnictwa w lekcji on-line, uczeń identyfikuje się przy pomocy loginu i hasła przyporządkowanego każdemu uczniowi. Zabrania się zmiany danych – każdy uczeń jest zobowiązany do korzystania z własnego konta, imienia i nazwiska.
 3. Jeżeli podczas lekcji on-line wystąpią problemy techniczne po stronie nauczyciela treść lekcji nauczyciel prześle uczniom na folder klasy lub na maile, jeżeli po stronie ucznia wystąpią problemy techniczne np. z nawiązaniem połączenia, obowiązkiem ucznia będzie jak najszybsze poinformowanie nauczyciela o problemach za pomocą poczty e – mail. W folderach przedmiotowych, znajdują się niezbędne informacje odnoszące się do treści zajęć.
 4. Podczas zajęć, dozwoloną formą komunikacji jest platforma documaster campus oraz narzędzia wskazane przez nauczyciela.
 5. W lekcji może uczestniczyć jedynie uczeń danej klasy, nie dopuszcza się uczestnictwa lub przysłuchiwania się zajęciom innych osób.
 6. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania lekcji lub jej fragmentów, utrwalania wizerunków osób, w niej uczestniczących.
 7. Do kontaktu z nauczycielem służy adres e-mail danego nauczyciela.
 8. Zadania domowe uczeń przesyła na podany adres e-mail. Każda wiadomość (e-mail) powinna zawierać następujące dane w tytule: imię i nazwisko ucznia, klasa, data ( z zachowaniem terminu wyznaczonego przez nauczyciela!). Nauczyciel może poprosić wyrywkowo uczniów o przesłanie zadania domowego.
 1. Pozostałe zasady będą ustalane z uczniami podczas zajęć w zależności od potrzeb i sytuacji.

 

Zdalne nauczanie i nowy termin ferii zimowych

Lekcje online do 18 grudnia 2020 r

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Premiera RP, zdalne nauczanie, trwa do przerwy świątecznej. W przypadku naszej szkoły, zajęcia online będą organizowane do piątku 18.12.2020 r. Dni 21 i 22 grudnia, są wybranymi jako wolne od zajęć dydaktycznych, następnie 23.12.20 r. rozpoczynają się ferie świąteczne, które trwają do niedzieli 3 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe rozpoczynają się według nowych ustaleń 4 stycznia 2021 r. i trwają tradycyjnie 2 tygodnie do 17 stycznia 2021. 18.01.2021 wracamy do zajęć.

Co z tym czasem?

Drodzy rodzice, proponujemy aby przerwa w nauce, mimo ograniczeń, wypełniona była aktywnością na świeżym powietrzu. Polecamy przygotowanie wspólnie z dziećmi harmonogramu wolnych dni, w którym znalazłoby się miejsce na obowiązki domowe, gry planszowe, rozwój zainteresowań, aktywność, książkę, zaplanowany film lub program w telewizji. Klasie ósmej polecamy powtórki do egzaminu… 🙂 Wszystkim, życzymy pozytywnego nastawienia i dobrze wykorzystanego czasu przerwy!

 

 

materiał zdjęciowy, pochodzi ze źródła:

https://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/310239901-Zdalne-nauczanie—rozporzadzenie-opublikowane-w-Dzienniku-Ustaw.html

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli

Wrocław 2020-10-26

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

 Na świecie i w Europie podnosi się druga fala pandemii koronawirusa. To zjawisko dotyka również Polski, liczba  dziennych zachorowań w naszym kraju sięgnęła ponad 13 tysięcy. Rząd Rzeczypospolitej całe państwo ogłosił czerwoną strefą i wprowadził szereg obostrzeń. Ich celem jest ochrona zdrowia i życia obywateli, spłaszczenie wzbierającej fali zachorowań, utrzymanie funkcjonalności systemu opieki zdrowotnej. Od poniedziałku 26 października br.  przez okres 2 tygodni zdalne nauczanie będzie odbywać się w klasach 4-8 w szkołach podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Czytaj dalej List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli

Documaster campus – nowoczesne rozwiązanie dla edukacji zdalnej

Organizacja nauki zdalnej w SP Pobiedna:

 • W najbliższym czasie pracujemy za pomocą platformy documaster campus. Nasza strona do logowania to: https://ca2.documaster.pl/
 • Każdy uczeń otrzyma od wychowawcy swój login i hasło dostępu do platformy, których nie można udostępniać osobom trzecim.
 • Z platformy można korzystać, za pomocą komputera, tabletu lub smartfona
 •  Rozpoczęcie pracy z platformą nastąpi po uprzednim przeszkoleniu uczniów i nauczycieli i jest planowane na 28/29.10.2020 r. Do tego czasu materiały lekcji zdalnych uczniowie będą otrzymywać na klasowe maile – zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

ZDALNE NAUCZANIE KLAS IV-VIII

Od poniedziałku 26 października, do piątku 6 listopada klasy IV – VIII, uczą się zdalnie. Prosimy Rodziców o pozostawanie w kontakcie z wychowawcami klas i  przekazywanie następujących informacji:

 1. Potrzeba wynajęcia sprzętu umożliwiającego realizację zajęć zdalnych (zakładając, że każde dziecko w domu powinno mieć możliwość, realizacji zajęć, zgodnie z przyjętym planem lekcji )
 2.  Przeszkody uniemożliwiające realizację zajęć zdalnych.

Poniedziałek 26.10. – uczniowie logują się na klasowych mailach i realizują materiał lekcyjny przekazany przez nauczycieli.  W godzinach popołudniowych uczniowie otrzymają na maila dalsze wytyczne dotyczące zdalnego nauczania – w przygotowaniu jest wdrożenie platformy documaster campus – która w najbliższych dniach będzie służyła do przeprowadzania zajęć zdalnych. Dokładne informacje pojawią się w poniedziałek na klasowych mailach oraz zostaną rozesłane indywidualnie wszystkim uczniom.

Październik miesiącem biblioteki szkolnej

PAŹDZIERNIK – MIESIĄCEM  BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Po raz kolejny na całym świecie październik obchodzony jest jako Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Tradycje MMBS sięgają 1999 r., kiedy to Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Libriarianship – IASL) zainicjowało obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych, który obchodzony był zawsze
w czwarty poniedziałek października. Od 2008 r. obchodzimy w październiku Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. W tym roku tematem przewodnim święta jest hasło:

“Książka nas łączy”

Obchody miesiąca bibliotek w naszej szkole

 1. Z zapomnianej bibliotecznej półki

Przez cały październik zapraszamy wszystkich czytelników do odwiedzenia biblioteki. Zachęcamy do wypożyczenia i przeczytania nieco zapomnianych arcydzieł literatury światowej i polskiej.

 1. Konkurs na najpiękniejszą zakładkę do książki z cytatem o książkach lub czytaniu

Wykonane zakładki prosimy o dostarczenie do biblioteki do 15 października. Przewidziane są nagrody.

 1. Konkurs – SLEEVEFACE, CZYLI UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ

Zdjęcie z książką – prosimy o dostarczenie do 30 października. Przewidziane są nagrody.

 

SLEEVEFACE, CZYLI UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ

Akcja polega na sfotografowaniu się z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. Ważne jest wkomponowanie okładki w pasujące do niej otoczenie tak, by powstało złudzenie optyczne jedności z książką. W efekcie powstaje śmieszne i kreatywne połączenie fotografowanej osoby z ilustracją na okładce.

Szczegóły akcji:

1.Wykonane zdjęcia należy przesłać na maila:

ankwasniewicz.pbnl@gmail.com  do 30.09.2020r.

2.Do każdej fotografii należy dołączyć następujące dane: imię i nazwisko autora oraz klasę.

3.W bibliotece dostępne są książki możliwe do wykorzystania.

4.Dostarczone zdjęcia zostaną wyeksponowane w przestrzeni publicznej szkoły.

POWODZENIA!