Pedagog

PEDAGOG

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

W POBIEDNEJ

mgr Ewa Zajdel

ZAPRASZA W:

PONIEDZIAŁEK                    WTOREK                          CZWARTEK