Nasz temat w tym tygodniu to “Łąka w maju”.

Drodzy Rodzice i Drogie Przedszkolaki, 25-29 maja 2020

Jak co tydzień – coś do czytania – opowiadanie Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby “Zabawa w chowanego”.

Kolorowa książka – str. 74-77.
 • Za lasem płynie strumyk, za strumykiem rozpościera się łąka, na łące rosną zielona trawa i stokrotki o biało-żółtych kwiatach. I jeszcze wiele innych kolorowych kwiatów i zielonych roślin. Pewnego dnia biedronka, żabka, konik polny i motyl cytrynek bawili się na łące w chowanego.
  – Jeden, dwa, trzy… – mała biedroneczka odliczyła do dziesięciu i rozejrzała się dookoła. – Zaraz was znajdę – zawołała, pewna siebie.
 • Po chwili wykrzyknęła radośnie: – Widzę cię, żabko! Siedzisz pod liściem mlecza!
  Biedronka sfrunęła na liść i zajrzała pod spód. Coś takiego! Żabki tam nie było. Wszędzie tylko zielone źdźbła trawy i liście roślin łąkowych tak samo zielone jak żabka.
 • „To nie ten liść” – pomyślała i przeniosła się na sąsiedni, a potem na kolejny. O! Coś zielonego mignęło jej przed oczami! Biedronka rozpostarła małe skrzydełka. – Mam cię, koniku polny! Siedzisz między koniczynkami! Widzę cię! Zaraz będziesz zaklepany – ucieszyła się z odkrycia.
 • – I hop! – biedroneczka usiadła na listku koniczyny.
  „Znowu nic?” – nie mogła się nadziwić, że pośród zieleni nie ma nawet śladu konika polnego. – Zdawało mi się – westchnęła, jednak już po chwili uśmiechnęła się szeroko. „Cytrynka na pewno znajdę. Jest większy od konika polnego i ruchliwszy od żabki” – pomyślała.
  Wzbiła się w górę, żeby objąć wzrokiem całą łąkę. Żółty kolor przyciągnął jej uwagę.
  – Jest! Widzę cię, motylku!
 • Już po chwili siedziała na płatku stokrotki. Jednak to był tylko kwiat, a dookoła – tysiące podobnych. Czy któryś z nich był motylem cytrynkiem? Z pewnością nie.
 •  – Żabka, konik polny i motylek poszli sobie, a mnie zostawili – powiedziała rozczarowana biedronka. Zrobiło się jej bardzo przykro, że przyjaciele tak z nią postąpili.
  – Mylisz się, biedroneczko – odezwał się mądry ślimak. – Twoi przyjaciele wciąż są na łące. Trudno znaleźć zieloną żabkę i zielonego konika polnego pośród zielonej trawy. Niełatwo też wypatrzyć żółtego motyla, gdy łąka żółci się od kwiatów. Tak jednak powinno być. Barwa chroni twoich przyjaciół przed niebezpieczeństwem. Ci, którzy na nich polują, mają wielki kłopot z odróżnieniem motyla od kwiatka albo konika polnego czy żabki od zielonych liści.
  – To prawda – z zieleni wyskoczyli roześmiani przyjaciele biedronki: żabka i konik polny.
  – Najprawdziwsza prawda – potwierdził motylek cytrynek i wyfrunął z kępy żółtych jaskrów. – Nie przejmuj się, biedroneczko, że nas nie znalazłaś. Teraz ja będę szukał. Ukryj się dobrze. Żabka i konik polny też.
  Biedronka ucieszyła się z takiej zamiany. Ale gdzie znaleźć kryjówkę? Dookoła tyle zieleni. Czerwona biedronka w czarne kropki będzie widoczna z daleka.
  Szczęśliwie brzegiem rzeki szła uśmiechnięta od ucha do ucha Ada. Usiadła na skraju łąki, żeby odpocząć. Miała na sobie czerwone spodenki w czarne kropeczki.
  Biedroneczka aż wstrzymała oddech z zachwytu. – Lecę – powiedziała sobie. Skrzydełka, choć małe, poniosły ją na skraj łąki. Usiadła leciutko na pięknych spodniach dziewczynki i… znikła.A może wciąż tam siedzi. Jak myślicie?

 • Spróbujcie odpowiedzieć na te pytania:
−  W co bawili się: żabka, konik polny, biedronka i motylek cytrynek?
−  Dlaczego biedronka nie mogła odnaleźć przyjaciół?
−  Co to jest barwa ochronna?Ubarwienie ochronne czy maskujące polega na upodobnieniu się barwą ciała do środowiska życia danego zwierzęcia. Ubarwienie ochronne jest rozpowszechnione wśród zwierząt, takich jak niedźwiedź polarny, pasikonik, rzekotka drzewna.

…………………………………………………………………………………………………………………………..
Praca plastyczna – majowa łąka.
Wyprawka, karta 23, nożyczki, klej.
Wycinanie z karty pasa w kolorze zielonym. Składanie pasa według instrukcji.
Przyklejanie wiosennych kwiatów-naklejek według instrukcji (od największych do najmniejszych).
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Piosenka “Wiosna na łące”

 

 

Czas na trochę muzyki.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Praca plastyczna – biedronka.
Nazwijcie razem z rodzicami części biedronki – pancerz, skrzydła, głowa, oczy, aparat gębowy, czułki, nogi.
Do wykonania pracy potrzebne Wam będą: patyk, gruba nić/wełna, narysowane wzory biedronek – jeden w kolorze czarnym a drugi w czerwonym, nożyczki, klej, flamastry/kredki.

 

 

Zabawy z biedronką.
Układacie biedronki na podłodze w jednym szeregu. Każdy trzyma w ręce patyczek z naprężoną nitką. Na hasło Start zaczynacie nawijać nitkę na patyk. Zwycięzcą zostaje osoba, która jako pierwsza doprowadzi swoją biedronkę do patyka.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Wycieczka na łąkę.
Wybierzcie się na wycieczkę na pobliską łąkę. Spróbujcie przyjrzeć się roślinom i zwierzętom, które na niej występują. Obserwujcie zachowanie owadów i słuchajcie, jakie wydają odgłosy. Przypatrzcie się roślinom poruszanym przez wiatr, spróbujcie je nazwać. Możecie zabrać ze sobą lupę. Uzbierajcie dla Waszych Mam piękny bukiet polnych kwiatów. Możecie też zebrane roślinki ususzyć i zrobić zielnik, a po powrocie do domu, narysujcie to, co widzieliście.
______________________________________________________________________________
Zadania dla chętnych – praca z podręcznikiem.
* Cały tydzień – książka fioletowa – str. 38 – 43.

 

Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i życzę miłego tygodnia!

 

p. Magda

Uwaga Ósmoklasiści!!!

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021- aktualizacja

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br.–termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły.
 • od 31 lipca –do 4 sierpnia br.– termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków
  o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br.będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji,a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br.– o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br.– o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą19 sierpnia 2020 r.

 

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

7 Aktywności przedszkolaków

Moja rodzina

https://www.youtube.com/watch?time_continue=185&v=LAKgnWNLMlg&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=OpRTsApxNX0

Aktywność plastyczna

https://www.youtube.com/watch?v=_dwU501DY5M

Film “ Gdzie mieszkam?”

https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=1PD3jNhefUA&feature=emb_logo

aktywność ruchowa

https://www.youtube.com/watch?v=I2WWpt_n9Is

https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8

 

Język- przeciwieństwa

https://www.youtube.com/watch?v=qUUK8SyZyBw

matematyka

https://www.youtube.com/watch?v=JlXSMBAFt-A

https://www.youtube.com/watch?v=VL7s-ENTyXo

edukacja przyrodnicza

https://www.youtube.com/watch?v=Mcx_JLGNhnc

Aktywność przedszkolaków.

Filmy edukacyjne

https://www.youtube.com/watch?v=3t9LQeY2ShA

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs

aktywność ruchowa

https://www.youtube.com/watch?v=k7AsdUIXR4s

https://www.youtube.com/watch?v=1cRo9RM5ilk

https://www.youtube.com/watch?v=1cRo9RM5ilk

logopedia

https://www.youtube.com/watch?v=aHTvf6vs320

aktywność plastyczna

https://www.youtube.com/watch?v=ZCybVZmHNz4

https://www.youtube.com/watch?v=KZg6BE0FvJY

https://www.youtube.com/watch?v=24vnwNN4uIw

https://www.youtube.com/watch?v=X07Kx9V6u_8

Nasz temat w tym tygodniu to “Moja ojczyzna”.

Drodzy Rodzice i Drogie Przedszkolaki, 18-22 maja 2020
Nasz temat w tym tygodniu to “Moja ojczyzna”.
Na początek proponuję coś do czytania – opowiadanie Agaty Widzowskiej “Zakochany w Syrenie”.
Kolorowa książka – str. 72-72.
Ada wróciła z tatą z przedszkola i od razu zaczęła opowiadać o wydarzeniach dnia.
− Dzisiaj rysowaliśmy Syrenkę – powiedziała.
− Taki stary samochód? – zdziwił się Olek, który wiedział wszystko o dawnych modelach samochodów takich jak trabant, syrenka i warszawa.
− Sarenkę? – zapytała mama, która w tym czasie miksowała truskawki i nie dosłyszała głosu córeczki.
− Ojejku, nikt mnie nie rozumie – westchnęła Ada i rozwinęła swój rysunek.
− Syrenka warszawska! Kobieta z ogonem ryby i z tarczą − zawołał Olek. − Znam ten pomnik, bo byliśmy tam z klasą.
− Jeśli chcesz, to opowiem ci legendę o tym pomniku i o powstaniu Warszawy − zaproponowała Ada. − Chcę.
Ada wyjęła jedną ze swoich małych lalek i owinęła jej nogi wstążką, tak, żeby przypominała ogon ryby. Zaczęła opowiadać:
− W pewnej wiosce żyła sobie piękna syrena, która nie była zwykłą dziewczyną, bo zamiast nóg miała płetwę. Mieszkała w rzece Wiśle. Czasami wychodziła na brzeg, żeby rozczesać włosy… − Ada udawała, że rozczesuje lalce blond czuprynę. – Syrenka pięknie śpiewała i czarowała swoim głosem rybaków. Ada odszukała drugą lalkę, której kiedyś obcięła włosy, podała ją Olkowi i powiedziała: − To będzie rybak. Ma na imię Wars.
− Ja mam go udawać?
− Tak.
− I co mam robić? – zapytał Olek.
− Masz być zakochany – wyjaśniła Ada.
− Ja?
– Tak! Wars zakochał się w syrenie i uratował ją przed innymi rybakami. Oni zarzucili na nią sieci, bo chcieli ją zanieść królowi, żeby dostać dużo pieniędzy. Zatkali sobie uszy, żeby nie słyszeć jej śpiewu.
− A co by się stało, gdyby usłyszeli?
− Ten, kto ją usłyszał, wchodził do rzeki i już nigdy nie wracał. Zwykli ludzie nie mogą żyć pod wodą.
− Wiem. Ludzie mają płuca, a ryby skrzela. Dzięki temu ryby mieszkają pod wodą. I ta twoja syrena też.
Ada przyniosła z kuchni pustą siatkę po cebuli, która przypominała sieć i wrzuciła do niej swoją lalkę.
− Uratuj mnie, piękny rybaku, a zaśpiewam ci najpiękniejszą pieśń na świecie! – powiedziała. − Nie śpiewaj mi, bo wpadnę do Wisły i nie wrócę! Zatkałem sobie uszy – powiedział Olek. − Ojej! Już dawno wyjąłeś sobie zatyczki z uszu i dlatego jesteś zakochany. Taka jest legenda, a my się tylko bawimy. Ratuj syrenę!
− Zakradnę się nocą, kiedy inni rybacy będą spali i rozetnę sieci. Będziesz mogła wrócić do Wisły. − Pospiesz się, bo nie mogę żyć długo bez wody! – pisnęła Ada.
Olek wyplątał syrenę z cebulowej sieci i powiedział:
− Jesteś wolna. Możesz wracać do domu.
− Dziękuję ci, dzielny rybaku. Jak masz na imię?
− Olek.
− Przecież się bawimy! – przypomniała Ada.
− No dobrze… mam na imię Wars. A ty, jak masz na imię, piękna panno?
− Jestem Sawa. Widziałam cię wiele razy na brzegu rzeki.
− Przychodziłem tu łowić ryby, ale zawsze czekałem na ciebie. Jesteś taka piękna.
− Och! Rybacy tu biegną! Zobaczyli, że mnie uwolniłeś! Nie wyjdę już na brzeg Wisły, chyba, że waszej wiosce będzie groziło wielkie niebezpieczeństwo. Wtedy was obronię! Żegnajcie! − Żegnaj! – powiedział Olek.
− Przecież ty masz iść ze mną, bo mnie kochasz – przypomniała Ada.
− Idę z tobą, Sawo! – zawołał Olek.
Po chwili obie lalki wylądowały pod tapczanem, który udawał rzekę Wisłę. Ada opowiadała dalej:
− Wars i Sawa zniknęli pod wodą, i nikt ich już nie widział. Na miejscu wioski powstało miasto Warszawa, w którym mieszkamy – zakończyła.
− Wiesz co, może pójdziemy w sobotę z mamą i tatą obejrzeć pomnik Syrenki nad Wisłą?
Sprawdzimy, czy ma skrzela.
− Mówiłeś, że byłeś tam z klasą.
− Ale chcę iść jeszcze raz.
− Hm… ty chyba naprawdę zakochałeś się w tej Sawie – zachichotała Ada.
Pomyślcie:
−  O czym dowiedziała się Ada w przedszkolu?
−  Kto pomógł jej przedstawić legendę?
………………………………………………………………………………………………………………
Nasza stolica to… – no właśnie, jak ona się nazywa? Co można tam zobaczyć? Polecam obejrzenie filmu:

 

 

………………………………………………………………………………………………………………

 

Praca plastyczna – warszawska syrenka.
Symbol Warszawy wykonacie wycinając najpierw duże i małe koła z gazety i papieru kolorowego, a następnie przyklejając je do kolorowej kartki papieru. Jako tułów posłuży koło zagięte z dwóch stron – po bokach. Za ręce i ogon posłużą zgięte na pół gazetowe koła. Kolejną czynnością będzie przyklejenie gazetowego miecza i okrągłej tarczy w rękach syreny. Jako ostatnie narysować można usta i włosy warszawskiej kobiety-ryby.
Materiały
Stara gazeta, nożyczki, klej, papier kolorowy, kolorowe pisaki.
______________________________________________________________________________
Zadania dla chętnych – praca z podręcznikiem.
* Cały tydzień – książka fioletowa – str. 29 – 35.

 

Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie!
p. Magda

Wiadomości przyrodnicze:

http://www.scholaris.pl/resources/run/id/102327

https://www.youtube.com/watch?v=q9Uixqa6AO8

Aktywność plastyczna:

https://www.youtube.com/watch?v=8HNUU7hvjxQ

https://www.youtube.com/watch?v=KNgDitm-oEE

Filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo

Aktywność ruchowa:

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg

https://www.youtube.com/watch?v=l78D-0TKWBM

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs

,,Skacząca żabka” origami dla grupy młodszej.

Gdy pada deszcz  a dzieci się nudzą zapraszam do wspólnego zrobienia metodą origami skaczącej żabki. Wystarczy zielona kartka, oczy do naklejenia lub czarny flamaster do narysowania oczu, następnie wpisujemy w dowolnej wyszukiwarce, np. Google hasło skacząca żabka origami i przystępujemy do pracy. Powodzenia!

Praca plastyczna „Majowa łąka” dla dzieci z grupy młodszej.

Należy przygotować białą kartkę, kredki świecowe i farby akwarelowe.Poprośmy dziecko, aby narysowało kolorowe kwiaty w różnych miejscach kartki(możemy wcześniej przećwiczyć z dzieckiem rysowanie kwiatków, jeżeli ma ono z tym trudności). Potem należy zamalować całą powierzchnię kartki zieloną farbą akwarelową. Po wyschnięciu możemy cieszyć oczy majową, ukwieconą łąką.

Praca plastyczna „Kolorowe tulipany” dla grupy młodszej.

Potrzebne będą: patyczki (łodygi), paski zielonej bibuły (do owinięcia patyków), zielony dwustronny papier (listki), kolorowe opakowania po serkach smakowych (należy powycinać boki aby miały kształt
tulipana).

Zachęcamy dziecko do owijania patyczków bibułą, a dorosły w tym czasie  wycina tulipany z kubeczków po serkach, doklejamy listki do okręconych bibułą łodyżek, na czubek patyczka- łodyżki nasadzamy tulipana (jeżeli patyczek jest dosyć gruby to robimy w kubeczku otworek), zakończenie patyczka zaklejamy kulką z plasteliny.

Tulipany wkładamy do wazonu aby były wiosenną ozdobą.