Powrót dzieci do przedszkola od 1 września 2020

Szanowni Państwo,

Od 1 września 2020 r. przedszkole w pełnym wymiarze oferuje Państwu opiekę i zajęcia dla dzieci przyjętych przez placówkę. Obecna organizacja pracy podlega jednak szeregu wytycznym, które przedszkole jest zobowiązane przestrzegać. Z uwagi na trwająca pandemię prosimy, by pozostawali Państwo z nami w kontakcie. W trosce o dobro i zdrowie naszych podopiecznych i pracowników informujemy o wprowadzeniu procedury, z której treścią należy się zapoznać za pośrednictwem strony internetowej naszej placówki.

Dla zapewnienia dzieciom atmosfery bezpieczeństwa i spokoju w naszej placówce prosimy o potraktowanie wytycznych poważnie oraz umożliwienie podejmowania z Państwem szybkiego kontaktu.

Dla ułatwienia udostępniamy Państwu najważniejsze informacje:

 • Rodzice i pracownicy Przedszkola Gminnego w Pobiednej są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania procedury bezpieczeństwa w związku z występowaniem COVID – 19 oraz do obowiązujących zasad ustalonego reżimu sanitarnego. Wejście do budynku wyłącznie z zakrytymi maseczką ustami i nosem. Dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe są obowiązkowe.

 

 • Rodzice są zobowiązani do przekazania aktualnych numerów telefonu, bądź kontaktu zapewniającego szybkie przekazanie informacji. Niezbędnym jest aby przedszkole dysponowało aktualną listą osób upoważnionych do odbioru dziecka.

 

 • Do przedszkola może być przyprowadzane wyłącznie zdrowe dziecko, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Do przedszkola nie może uczęszczać dziecko, którego członkowie rodziny pozostają na kwarantannie lub w izolacji. Oznacza to, że np. w przypadku zachorowania jednego dziecka, pozostałe dzieci muszą pozostać w domu;

 

 • Dziecko może być odprowadzane/przyprowadzane wyłącznie przez osobę zdrową.

 

 • Dziecko powinno być przyprowadzane tylko przez jednego opiekuna bez innych osób towarzyszących; dziecko w pierwszym holu przedszkola odbierane jest przez pracownika przedszkola i zaprowadzane do szatni, a stamtąd do sali. Rodzice dzieci przyjętych po raz pierwszy mogą wejść z dzieckiem do szatni, zachowując odległość minimum 1,5 m od innych osób. Obowiązuje zakaz wchodzenia do sal przedszkolnych. Kontakt z wychowawcą odbywać się będzie w formie e-mailowej lub telefonicznej.

 

 • Przed wejściem dziecka do sali przedszkolnej oraz w przypadku zaistnienia takiej potrzeby w ciągu dnia, będzie dokonywany pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym.

 

 • Dziecko wykazujące objawy infekcji – podwyższona temperatura, kaszel, katar, osłabienie (bez względu na etiologię) wykluczają dziecko z możliwości przebywania w przedszkolu. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów, poinformowany rodzic winien dziecko niezwłocznie odebrać  z placówki.

 

 • Jeżeli w domu, dziecko nie czuje się najlepiej, ma katar, kaszel lub jakiekolwiek objawy infekcji – prosimy o kontakt z wychowawcą. W przypadku wystąpienia wieczorem początkowych objawów infekcji (ból głowy, brzucha, złe samopoczucie, apatia) należy dziecko pozostawić w domu na obserwacji.

 

 • W przypadku zachorowania dziecka/ wystąpienia objawów choroby zakaźnej typu gorączka, kaszel etc. dziecko powinno powrócić do przedszkola dopiero w momencie pełnego powrotu do zdrowia, minimum 7 dni od dnia stwierdzenia objawów chorobowych. Wcześniejszy powrót do przedszkola możliwy jest jedynie po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego pełny powrót do zdrowia dziecka.

 

 • W przedszkolu obowiązuje ograniczenie przebywania osób trzecich do niezbędnego minimum

 

 

 • Obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek z domu do Przedszkola.