POWRÓT DZIECI DO SZKOŁY OD 1 WRZEŚNIA 2020

Szanowni Państwo,

Od 1 września 2020 r. uczniowie powracają do szkół. Obecna organizacja pracy podlega jednak szeregu wytycznym, które placówka oświatowa jest zobowiązana przestrzegać. Z uwagi na trwająca pandemię prosimy, by pozostawali Państwo z nami w kontakcie. W trosce o dobro i zdrowie naszych uczniów i pracowników informujemy o wprowadzeniu procedury, z której treścią należy się zapoznać za pośrednictwem strony internetowej naszej placówki.

Zapewniamy, że cały zespół naszej szkoły dołoży wszelkich starań, aby w tej wyjątkowej sytuacji dzieci jak najmniej odczuły skutki wszystkich obostrzeń. Do zapewnienia im  poczucia bezpieczeństwa i spokoju niezbędna jest jednak ścisła współpraca rodziców ze szkołą oraz poważne potraktowanie wytycznych. Liczymy na wzajemne zaufanie i niezakłócony kontakt. Prosimy w szczególności o skrupulatne obserwowanie stanu samopoczucia dzieci i w zbliżającym się okresie jesiennym, pozostawianie dzieci uskarżających się na objawy rozpoczynających się infekcji w domach.

Dla ułatwienia udostępniamy Państwu najważniejsze informacje:

  • Rodzice i pracownicy Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pobiednej są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania procedury bezpieczeństwa w związku z występowaniem COVID – 19 oraz do obowiązujących zasad ustalonego reżimu sanitarnego.
  • Przy wejściu do budynku należy bezwzględnie zdezynfekować ręce. W szkole obowiązuje konieczność noszenia maseczek przez osoby dorosłe wchodzące na teren szkoły – rodzice uczniów klasy I, zgodnie z zasadą 1 rodzic z 1 dzieckiem, rodzice umówieni na spotkanie oraz uczniowie przebywający w miejscach wspólnych uniemożliwiających zachowanie dystansu (np. wyjście na przerwę)
  • Rodzice są zobowiązani do przekazania aktualnych numerów telefonu, bądź kontaktu zapewniającego szybkie przekazanie informacji. Niezbędnym jest aby szkoła dysponowała aktualną listą osób upoważnionych do odbioru dziecka.
  • Do szkoły może być przyprowadzane wyłącznie zdrowe dziecko, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Do szkoły nie może uczęszczać dziecko, którego członkowie rodziny pozostają na kwarantannie lub w izolacji. Oznacza to, że np. w przypadku zachorowania jednego dziecka, pozostałe dzieci muszą pozostać w domu;
  • Dziecko może być odprowadzane/przyprowadzane do szkoły wyłącznie przez osobę zdrową. Odprowadzanie i odbiór dzieci odbywa się za pośrednictwem pracownika szkoły.
  • W uzasadnionych przypadkach przed wejściem dziecka do szkoły oraz w przypadku zaistnienia takiej potrzeby w ciągu dnia, będzie dokonywany pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym.
  • Rodzice dziecka wykazującego objawy infekcji – podwyższona temperatura, kaszel, katar, osłabienie (bez względu na etiologię) będą zobowiązani do szybkiego odebrania dziecka z placówki.
  • Jeżeli w domu, dziecko nie czuje się najlepiej, ma katar, kaszel lub jakiekolwiek objawy infekcji – prosimy o kontakt z wychowawcą. W przypadku wystąpienia wieczorem początkowych objawów infekcji (ból głowy, brzucha, złe samopoczucie, apatia) należy dziecko pozostawić w domu na obserwacji.
  • W przypadku zachorowania dziecka/ wystąpienia objawów choroby zakaźnej typu gorączka, kaszel etc. dziecko powinno powrócić do szkoły dopiero w momencie pełnego powrotu do zdrowia, minimum 7 dni od dnia stwierdzenia objawów chorobowych. Wcześniejszy powrót do szkoły możliwy jest jedynie po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego pełny powrót do zdrowia dziecka.
  • W szkole obowiązuje ograniczenie przebywania osób trzecich do niezbędnego minimum – na teren szkoły zapraszamy wyłącznie rodziców uczniów klas pierwszych, z zachowaniem dystansu od innych osób minimum 1,5 m.