Zajęcia indywidualne z psychologiem

Od dnia 27.02.2018 r. w ramach realizowanego projektu „Akademia równych szans”, odbywać się będą zajęcia indywidualne z panią psycholog.

Harmonogram zajęć:

27.02.2018 r. (wtorek)    – 6 godzin lekcyjnych, początek – godzina 8.00

08.03.2018 r. (czwartek) – 6 godzin lekcyjnych, początek – godzina 8.00

13.03.2018 r. (wtorek)     – 6 godzin lekcyjnych, początek – godzina 8.00

19.03.2018 r. (pon.)          – 6 godzin lekcyjnych, początek – godzina 8.00

26.03.2018 r. (pon.)          – 6 godzin lekcyjnych, początek – godzina 8.00

28.03.2018 r. (środa)        – 6 godzin lekcyjnych, początek – godzina 8.00

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Akademia równych szans”.

Rozpoczęcie zajęć 2 stycznia
1. Matematyka z głowy nie umyka, grupa klas IV-V – piątek, godzina 13.40
2. Matematyka z głowy nie umyka, grupa klas VI-VII – poniedziałek, godzina 14.30
3. Matematyka – Zajęcia wyrównawcze, grupa klas IV-V – środa, godzina 13.40
4. Matematyka – Zajęcia wyrównawcze, grupa klas VI-VII – wtorek, godzina 14.30
5. Język angielski grupa kl IV – poniedziałek, godzina 12.45
6. Język angielski, grupa kl V – poniedziałek, godzina 14.30
7. Język angielski, grupa kl VI – środa, godzina 14.30
8. Język angielski, grupa kl VII – środa, godzina 15.40
9. Koło geograficzne – poniedziałek, godzina 16.00
10. Koło informatyczne, grupa kl IV-V – wtorek, godzina 14.30
11. Koło informatyczne, grupa kl VI-VII, piątek, godzina 14.30
12. Koło – Chemia bez tajemnic – czwartek, godzina 14.30
13. Koło fizyczne – wtorek, godzina 16.00
14. Koło ekologiczno – przyrodnicze – czwartek, godzina 14.30

Harmonogram zajęć indywidualnych z psychologiem:

27.02.2018 r. (wtorek)    -6 godzin lekcyjnych, początek – godzina 8.00

08.03.2018 r. (czwartek) -6 godzin lekcyjnych, początek – godzina 8.00

13.03.2018 r. (wtorek)     -6 godzin lekcyjnych, początek – godzina 8.00

19.03.2018 r. (pon.)          – 6 godzin lekcyjnych, początek – godzina 8.00

26.03.2018 r. (pon.)          – 6 godzin lekcyjnych, początek – godzina 8.00

28.03.2018 r. (środa)       – 6 godzin lekcyjnych, początek – godzina 8.00

Nazwa projektu: „Akademia równych szans”, realizowanego na podstawie umowy Nr RPDS.10.02.01-02-0032/17-00 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego