Przedszkolny projekt – Przyjaciele Kubusia Puchatka – harmonogram

We wrześniu rozpoczęliśmy w naszym przedszkolu realizację  unijnego projektu edukacyjnego – Przyjaciele Kubusia Puchatka. Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą zajęć.

1. Zajęcia indywidualnej terapii pedagogicznej- prowadzący: mgr Małgorzata Gruszka

– środa 10.45 – 11.30

– czwartek 9.45 – 10.30, 10.30-11.15, 11.15-12.00, 12.30-13.15

2.Zajęcia indywidualnej rewalidacji – prowadzący: Ilona Crecy

– poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 13.00-14.00

3. Zajęcia wczesnego wspomagania ogólnorozwojowego – prowadzący: mgr Ewa Zajdel

gr I poniedziałek, środa 10.30 – 11.30

gr II wtorek, czwartek 10.30 – 11.30

4. Zajęcia plastyczne – prowadzący: mgr Beata Furman

– poniedziałek, czwartek 14.00-15.00

5.Zajęcia języka angielskiego – prowadzący: mgr Magdalena Lasota – Drobnik

– wtorek, środa, czwartek, piątek 13.00-14.00

6. Zajęcia taneczne – prowadzący: mgr Anna Kwaśniewicz

-poniedziałek, środa 12.30 – 13.30

7. Zajęcia logopedyczne – prowadzący: mgr Arleta Czuchryta

– piątek 7.00 – 12.00

8. Zajęcia z psychologiem – prowadzący: mgr Żaneta Lach – Rybak -wg harmonogramu

 

Nr projektu: RPDS.10.01.01-02-0007/17

Tytuł projektu: Przyjaciele Kubusia Puchatka

Nr konkursu: RPDS. 10.01.01-IZ.00-02-276/17

Nr umowy: RPDS.10.01.01-02-0007/17-00 z dnia 26.07.2018 r.

Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

 

logo_FE_Program_Regionalny