Pedagog

PEDAGOG

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

W POBIEDNEJ

mgr Ewa Zajdel

zaprasza codziennie od poniedziałku do piątku.