Rada rodziców

Rada Rodziców  wybrana w

                 Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego                           

 na rok szkolny 2019/20