O szkole

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego

Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Pobiednej od początku swojego istnienia mieści się przy ulicy Hetmańskiej 3. Budynek szkoły, który został wybudowany na początku XX wieku, w ostatnich latach gruntownie odnowiono: wymieniono okna, oświetlenie, zmodernizowano centralne ogrzewanie. Remonty przeprowadzono w klasach, sali gimnastycznej i na korytarzach.

Uczniowie uczą się w dobrych warunkach. Liczebność klas sprzyja indywidualizacji nauczania w procesie dążenia do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia. W szkole działają różne koła zainteresowań. Dzieci interesujące się sportem działają w Szkolnym Klubie Sportowym. Wady podstawy u najmłodszych korygowane są na zajęciach gimnastyki korekcyjnej. Szczególną opieką objęci są uczniowie mający trudności w nauce. Mogą oni uczęszczać na zajęcia terapii pedagogicznej, wyrównawcze, rewalidacyjne i logopedyczne. Najzdolniejsi otrzymują dwa razy w roku stypendia naukowe i sportowe.

Kadrę stanowi wykwalifikowane i doświadczone grono pedagogiczne. Większość nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów.

Stale polepsza się stan bazy i wyposażenia szkoły. Zajęcia komputerowe odbywają się w dobrze wyposażonej pracowni komputerowej, w której każdy uczeń pracuje przy jednym stanowisku komputerowym. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne.

Świetlica zorganizowana w szkole działa codziennie, czynna jest zgodnie z oczekiwaniami rodziców do godzin popołudniowych.

Ciekawie przedstawia się oferta wydarzeń szkolnych. Organizowane są różne imprezy, wycieczki i pikniki rodzinne. W szkole promuje się zdrowe odżywianie. Dzieci otrzymują mleko smakowe, świeże owoce i warzywa, ciepłe napoje do drugiego śniadania.

Szkoła, będąca środowiskową placówką współpracuje z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami. Społeczność szkolna współuczestniczy w działaniach na rzecz mieszkańców Pobiednej i Gminy Leśna. Uczniowie reprezentują szkołę podczas różnych uroczystości, biorą udział w różnych konkursach, zawodach, kampaniach, akcjach i projektach.

Do mocnych stron szkoły należy przede wszystkim jej klimat, dbałość o bezpieczeństwo i poziom dydaktyki, a także ilość realizowanych projektów.

 

Zobacz też