Świetlica popołudniowa

ZAJĘCIA ŚWIETLICY POPOŁUDNIOWEJ

   PONIEDZIAŁEK                    WTOREK                              ŚRODA

OD 13.30 DO 15.30          OD 13.30 DO 15.30          OD 14.30 DO 16.30

wychowawca                        wychowawca                   wychowawca

mgr Jadwiga Okwieka      mgr Jadwiga Okwieka      mgr Dariusz Bik

CZWARTEK                                                PIĄTEK

OD 13.30 DO 15.30                              OD 13.30 DO 15.30

wychowawca                                      wychowawca

mgr Katarzyna Kotlarek                   mgr Katarzyna Kotlarek