Zajęcia rozwijające IV-VI

WTOREK

13.40 – 14.25 SKS

CZWARTEK

13.40 – 14.25 KOŁO POLONISTYCZNE KL V-VI

PIĄTEK

12.45-13.30 KOŁO MATEMATYCZNE