Zajęcia wyrównawcze IV-VI

WTOREK

12.45-13.30 -ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO

CZWARTEK

12.45-13.30 -ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI KL.V

13.40-14.25 TERAPIA PEDAGOGICZNA